Regulamin Promocji „4+1 Semilac wraz z darmową dostawą”

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „4+1 Semilac wraz z darmową dostawą” jest Rafał Zienkiewicz Profit Center w Świdniku, 21-040 Kalinówka, ul. Wspólna 8.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do e-sklepu, www.topdrogeria.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 08 maja 2019 r. do 30 maja 2019r. organizator zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania promocji.


Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu czterech sztuk lakierów hybrydowych marki Semilac (oferta dotyczy tylko lakierów poza Semilac Outlet) sprzedawanych w regularnej cenie, otrzyma w gratisie jedną sztukę dowolnie wybranego lakieru hybrydowego Semilac Outlet, który występuje w sklepie www.topdrogeria.pl w kategorii stylizacja paznokci – Outlet Semilac. Wybraną w zakupionej promocji „4+1 Semilac wraz z darmową dostawą” jedną gratisową sztukę lakieru hybrydowego Semilac Outlet podaj w wiadomości do sprzedającego. Nie podanie jednej sztuki gratisowej, będzie skutkować wybraniem jej losowo przez sprzedającego.

2. Promocja „4+1 Semilac wraz z darmową dostawą” może być zastosowana wielokrotnie, tj. do zakupionych 8 sztuk lakierów hybrydowych Semilac sprzedawanych w regularnej cenie, dodawane będą 2 sztuki lakierów hybrydowych Semilac Outlet, … itd.

3. Dodatkowo Klient może skorzystać z opcji darmowej wysyłki, jeżeli dokona wyboru opcji dostawy "Poczta polska przesyłka ekonomiczna".

4. Opcja dostawy "Poczta polska przesyłka ekonomiczna" wiąże się z koniecznością wyboru formy płatności "Przelew" (wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedającego w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia), albo "Płatność elektroniczna" (sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl).

3. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem sklepu www.topdrogeria.pl oraz z zastrzeżeniem punktów 4.

4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, gratisami, zestawami, Black Friday, Black Prizes, Dniem Darmowej Dostawy.

5. Regulamin sklepu i regulamin promocji dostępny na stronie www.topdrogeria.pl.

6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Organizatora Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.topdrogeria.pl.

xD